Kiropraktik

Kiropraktik handlar om att ta tillvara kroppens egen förmåga till läkning – om att kiropraktorn med justeringar av kroppens leder påverkar spänningar och obalans mellan olika muskelgrupper för att underlätta kroppens läkning.

Läs mer

Träning och Rehab

För bästa resultat av en behandling krävs även engagemang från dig själv.

Läs mer

Massage

Företagsmassage

En frisk arbetsplats skapar bra förutsättningar för friska anställda - och tvärt om. Det finns ett positivt samband mellan god arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro.

Kostrådgivning

Vi erbjuder kostrådgivning både för enskilda privatpersoner och för hela företag. Effektiv viktminskning, fastare kropp, ett sundare liv och en bättre hälsa.

KostrådgivningVi erbjuder kostrådgivning både för enskilda privatpersoner och för hela företag. Effektiv viktminskning, fastare kropp, ett sundare liv och en bättre hälsa. Vår kostrådgivning vänder sig till alla som vill göra någon form av förändring eller förbättring i sin nuvarande livsstil, kvinna som man.

Idag lever vi allt längre. Vi har den mat vi behöver, men ändå är vi inte så friska som vi skulle önska.
En orsak är att vi rör på oss för lite, en annan är att vår mat och våra matvanor inte är så bra som de skulle kunna vara. Problemet är att invanda beteenden skapar trygghet i våra liv - därför är matvanor och det vi äter något vi ogärna ändrar på.
Vid kostrådgivning gör vi en analys av din nuvarande kosthållning och lägger upp en individuellt anpassat kostplan utifrån dina förutsättningar, behov och önskemål. Du får användbara recept och tips och råd.
Med kostrådgivning och en matdagbok lär du dig ändra dina matvanor utan att varken behöva svälta eller ens vara hungrig!